KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

Drodzy Rodzice!

Prosimy o dostosowanie ubioru dzieci do pogody, jeżeli warunki na to pozwalają dzieci wychodzą do ogrodu.

 

Drodzy Rodzice!

Filmy z przedstawień zostaną Państwu udostępnione poprzez mail Office przez wychowawców w najbliższym czasie, jest to jedyny sposób przesłania filmów. Po naciśnięciu informacji z maila zostaną Państwo przekierowani do usługi OneDrive. Filmy można obejrzeć od razu, bądź je pobrać (pobieranie w lewym górnym rogu), niektóre z filmów mogą się długo buforować (niektóre z plików ważą prawie 1GB). Prosimy w najbliższym czasie sprawdzać maile Office. 

 
Drodzy Rodzice!

 

Z dumą prezentujemy wykonanie piosenki ekologicznej przez Maje K. z grupy zielonej na konkurs wokalny "Mikrofon weź do ręki i śpiewaj ekologiczne piosenki". Majeczka została przygotowana do konkursu przez wychowawców p. Joanne Pacholską -Klus i p. Beatę Ciesielską. Gratulacje dla naszej zwyciężczyni i wychowawców!!

 

Maja K. -Konkurs piosenki ekologicznej

 
Szanowni Rodzice!

Informujemy, że informacja na temat gotowości szkolnej dziecka 6-letniego będzie przesłana na maila Office.

Brak zgody na maila Office obliguje rodziców  do uzyskania informacji inną dostępną w tym okresie formą.
 
Szanowni Państwo!

Przypominamy, przedszkole nadal pracuje w ograniczeniach GIS, oraz zgodnie z zatwierdzoną organizacją pracy poszczególnych stanowisk obsługi   i nauczycieli.

 Drzwi do przedszkola otwiera tylko pracownik dyżurujący w szatni. Rano dyżur trwa do GODZ. 8.30, w godzinach popołudniowych dyżur rozpoczynamy o GODZ. 14.30.

Niedopuszczalne jest, aby jeden rodzic drugiemu otwierał drzwi ze względu na BEZPIECZEŃSTWO Państwa dzieci.

Dyrektor, oraz pracownicy przedszkola robią wszystko, aby nadal pracować w trybie stacjonarnym i móc zajmować się Państwa dziećmi w zakresie dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczym.

Uprzejmie prosimy o współpracę i nie ingerowanie w organizację pracy przedszkola….

Szczególnie dzieci z grup „0” powinny zgodnie z planem dnia rozpoczynać zajęcia edukacyjne.

Przypominamy, że śniadanie rozpoczyna się o GODZ. 8.30 o GODZ. 9.00  realizowane są zajęcia dydaktyczne w każdej grupie wiekowej.

Przyprowadzanie dzieci w innych godzinach zaburza pracę grupy i dezorganizuje zajęcia, oraz pracę administracyjną przedszkola !!!

Bardzo prosimy również o zamykanie furtki za sobą na haczyk.

 

                                                                                                                                           Uprzejmie prosimy o współpracę…..

                                                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                                                           DYREKTOR ORAZ PRACOWNICY PM 128

                                                                                                                                           DZIĘKUJEMY

 
 
 
Szanowni Państwo 

Z uwagi na  sytuacje epidemiologiczną, istnieje zagrożenie zawieszenia pracy stacjonarnej przedszkola. W związku z tym wydajemy książki dzieci do pracy indywidualnej w domu w przypadku pracy zdalnej.  

Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, praca zdalna będzie koordynowana przez stronę  www.pm128.pl  

Dzieci wypełniają tylko strony wskazane przez nauczyciela  (Nie Więcej !) 

Jeżeli będziemy pracować normalnie (stacjonarnie) poprosimy, aby dzieci przyniosły książki z powrotem. 

 

 
Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż korzystanie z pakietu Office 365 w tym z poczty Outlook nie wymaga pobierania pakietu na komputer. Wystarczy dostęp do Internetu, mają Państwo oczywiście taką możliwość, natomiast nie jest to wymagane, wystarczy zalogować się na platformę Office 365 poprzez e-mail i hasło, które Państwo otrzymali w naszej placówce.

 

Szanowni Państwo 

Od 1 listopada 2020 r. kontakt mailowy z pracownikami Przedszkola Miejskiego nr 128 będzie odbywał się poprzez konta Office 365. 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie aktywacji otrzymanego konta poprzez wysłanie informacji „Witam” do nauczycieli grup na konta służbowe. Drodzy Rodzice!

Od dnia 07.09. 20 sprzęty w ogrodzie przedszkolnym zostały udostępnione dzieciom, sprzęt w naszym ogrodzie jest poddawany cyklicznej dezynfekcji.

 
Szanowni Państwo,

w imieniu kampanii społecznej Rodzina Jest dla Dzieci zapraszamy na spotkanie organizowane dla osób, które chcą pomagać - jako wolontariusze, rodziny zastępcze lub darczyńcy - dzieciom z łódzkich domów dziecka. W łódzkich domach dziecka mieszka ponad 500 dzieci. Każde z nich doświadczyło w życiu ogromnej straty i każde potrzebuje wsparcia. Sprawcie, by poczuły, że mają na kogo liczyć. I że świat jest dla nich przyjazny. To dla nich potrzebni są wolontariusze, którzy będą bawić się z nimi, rozmawiać, odrabiać lekcje i podnosić ich poczucie własnejwartości. To dla nich szukamy także rodzin zastępczych, które przyjmą je do własnych domów i serc. Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu online, napisz do nas poprzez Fb lub na adres k.tatarzynska@mops.lodz.pl, a my prześlemy link do platformy zoom, który stanie się aktywny w piątek o godz. 17.30.
Opowiemy, w jaki sposób możecie pomóc dzieciom mającym za sobą trudne doświadczenia. Będziecie mogli także porozmawiać z wolontariuszką oraz
jedną z łódzkich rodzin zastępczych.

Zespół Promocji WWPZ MOPS w Łodzi
tel. 506-205-207
ul. Małachowskiego 74 Łódź

Szanowni Państwo

Od dnia 1 września 2020 r. zapraszamy wszystkie dzieci przyjęte do naszego przedszkola. Przedszkole pracuje w godz. 6.00- 17.00.

Obowiązujące wytyczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020:

-Wytyczne-żłobki-przedszkola-IV-aktualizacja-25-08-2020.pdf

Informacja dla Rodziców obowiązująca od 01.09.2020 r.

 • Przedszkole pracuje w godzinach 6.00- 17.00.
 • Dzieci są przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 • Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do pierwszego pomieszczenia szatni (hol) zachowując zasadę:

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi (rodzeństwo).

- opiekunowie zobowiązani są stosować środki ochronne w postaci osłony ust i nosa,rękawiczek jednorazowych   lub dezynfekcji rąk,

- w pierwszym pomieszczeniu szatni może przebywać maksymalnie 4 rodziców z dziećmi. Pozostali rodzice czekają na zewnątrz budynku, zachowując 1,5 m dystans społeczny.

 • Dziecko wchodzi na teren innych pomieszczeń przedszkola samo. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów prawnych do innych pomieszczeń przedszkolnych (decyzją dyrektora ze względu na małą powierzchnię placówki).
 • W momencie zauważenia niepokojących objawów u dziecka może być dokonywany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym. Rodzice/ opiekunowie prawni, przyprowadzając dziecko do przedszkola, wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.
 • Jeżeli w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zaobserwuje się u niego podwyższoną temperaturę lub jakiekolwiek inne objawy chorobowe, nauczyciel powiadamia dyrektora. Dziecko zostaje skierowane do izolatorium, a rodzice o  sytuacji powiadamiani są telefonicznie. Po zawiadomieniu telefonicznym rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym.
 • Rodzice/opiekunowie prawni, przyprowadzający dziecko do przedszkola, zobowiązani są do podania swoich aktualnych numerów kontaktowych, pracownicy przedszkola – w sytuacjach nagłych – w pierwszej kolejności kontaktują się z rodzicem/opiekunem prawnym drogą telefoniczną. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do każdorazowego odbierania połączeń telefonicznych przychodzących z przedszkola.
 • W przypadku zmiany numeru telefonu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia przedszkola o zmianie danych kontaktowych.
 • W związku z reżimem sanitarnym dzieci będą przyjmowane do przedszkola
  od 6:00 do godziny 8:30, odbierane od godziny 14:30 do 17.00 (dyżur w szatni). Rodzice dzieci 3- letnich w miesiącu wrześniu mają możliwość odbioru dziecka również w godzinach poza dyżurem w szatni 11:50 do 12.15.
 • Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci w miarę możliwości jak najbardziej minimalizują czas przebywania w szatni.
 • W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy oddziału, do którego dziecko uczęszcza ( gr. żółta - 8.00- 16:00; gr. pomarańczowa 7.00- 17.00; gr. fioletowa 8:00- 16:30; gr. zielona 6:00- 16:00; gr. czerwona 8:00- 16:00).
 • Dziecko nie może przynosić ze sobą do przedszkola lub wynosić z placówki żadnych przedmiotów. Wprowadza się kategoryczny zakaz przynoszenia własnego jedzenia i picia przez dzieci do przedszkola. Jakiekolwiek produkty spożywcze pozostawione na terenie placówki zostaną niezwłocznie usunięte przez pracowników przedszkola.
 • Po odebraniu dziecka z przedszkola do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z ogrodu przedszkolnego
 • W związku z obowiązkiem pracy w reżimie sanitarnym we wszystkich grupach wiekowych nie będzie możliwości mycia zębów.
 • Dzieci 3- letnie będą leżakować.
 • Rzeczy osobiste dzieci należy umieścić  w worku szkolnym – podpisanym!, prosimy nie umieszczać rzeczy w reklamówkach, plecakach itp.
Dokumentacja:

Wszystkich rodziców/ opiekunów  prawnych prosimy o wydrukowanie w 2 egz. zał. nr 1 (Informacja dotycząca zasad  korzystania z usług świadczonych przez przedszkole), podpisanie przez obojga rodziców/ opiekunów prawnych oraz pozostałych zał. w 1 egz. zamieszczonych na stronie i podpisanych przez obojga rodziców/ opiekunów prawnych i dostarczenie ich na zebranie. Prosimy o dostarczenie zał. 2 tj. wypełnionych upoważnień do odbioru dzieci  1 września, (rodzice dzieci z grupy żółtej proszeni są o dostarczenie wszystkich dokumentów na zebranie w dniu 31 sierpnia 2020).


zał. 1. INFORMACJA O ŚWIADCZENIU USŁUG.docx

zał. 2. UPOWAŻNIENIE do odbioru dzieci.docx

zał. 3 covid.docx

Rodzice uczestniczący w rekrutacji zobowiązani są również do dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych (dotyczy to wszystkich nowo przyjętych dzieci)

 

 

 

Szanowni Państwo!


W związku z zagrożeniem wystąpienia epidemii spowodowanej KORONAWIRUSEM proszę aby dzieci, u których stwierdzicie Państwo katar, kaszel, podwyższoną temperaturę nie przychodziły do przedszkola, aż zostaną wyleczone.
W przypadku powrotu z zagranicy, a szczególnie z rejonów, w których wystąpiły ogniska zarażeń proszę o kontakt z Sanepidem i poradnią chorób zakaźnych. Wskazane jest aby dziecko po takim powrocie odbyło dwutygodniową kwarantannę w domu.
Informuję, że przedszkole dysponuje na stałe środkami higieny osobistej, wychowawcy prowadzą zajęcia ,na których przypominają jak należy prawidłowo myć ręce oraz jak zakrywać usta w czasie kaszlu lub kichania.

Z poważaniem

Dyrektor Beata Skwarnecka

 

Informacje szczegółowe: https://psselodz.pl/

 

Szanowni Państwo -  Informacja!                 

 

 Informuję, iż przedszkole zgodnie z § 7 pkt. 6 statutu przedszkola  pracuje w godzinach 6.00 - 17.00. 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci uregulowane jest  § 7 pkt. 7 statutu przedszkola. 

 Brak odbioru dziecka do godziny wskazanej w pkt. 6 spowoduje zawiadomienie Policji oraz sądu rodzinnego. 

 Proszę o punktualny odbiór dziecka z placówki.  

  

Z poważaniem Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 128.

 

 

 

   

 

Drodzy Rodzice, w celu upoważnienia osoby trzeciej do odebrania dziecka z przedszkola należy wypełnić upoważnienie oraz dostarczyć je nauczycielowi grupy.

 

 

 

 

  

   
Drodzy Rodzice prosimy się zapoznać!

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice prosimy się zapoznać!

 

INFORMACJA  

NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH  
ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW 

 

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne. 

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia.  
Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem  
po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości. 

 

CO TO SĄ E-PAPIEROSY? 

E-papieros to inaczej elektroniczny system dostarczający nikotynę. 

E-papierosy to urządzenia elektroniczne, które podgrzewają ciecz i wytwarzają aerozol lub mieszankę małych cząstek w powietrzu. Mają wiele kształtów i rozmiarów. Większość z nich ma baterię, element grzewczy i miejsce na tzw. liquid. Niektóre e-papierosy wyglądają jak zwykłe papierosy, cygara lub fajki.  
Inne przypominają pamięć USB, długopis lub przedmioty codziennego użytku.  

Papierosy elektroniczne funkcjonują pod różnymi nazwami: e-papierosy, e-fajki lub systemy dostarczania nikotyny (ENDS). 

W skład e-liquidu wchodzą: glikol propylenowy i/lub gliceryna, woda lub etanol, nikotyna (od 0 do 20 mg/ml) oraz dodatki smakowo-zapachowe. Obecnie istnieje ponad 8 000 różnych rodzajów e-liquidu o owocowych bądź słodkich smakach (m.in.: czekolada, popcorn, guma balonowa, wanilia), które mają na celu zachęcić młode osoby do sięgnięcia po e-papierosa. 

Korzystanie z e-papierosa jest czasem nazywane „wapowaniem”  
lub „JUULINGIEM”. 

 

JAK DZIAŁAJĄ E-PAPIEROSY? 

E-papieros działa na zasadzie podgrzewania płynu (e-liquid) do temperatury około 200oC, tworząc przy tym aerozol, który jest wdychany przez użytkownika. Zwykle zawiera on nikotynę, aromaty i inne substancje chemiczne. 

Użytkownicy wdychają aerozol z e-papierosów do płuc. Mogą go również wdychać osoby postronne, gdy użytkownik wydycha go w powietrze. 

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że urządzenia do palenia e-papierosów mogą być używane do dostarczania substancji psychoaktywnych. 

 

CO ZNAJDUJE SIĘ W AEROZOLU Z E-PAPIEROSA? 

Aerozol z e-papierosów jest szkodliwą „parą wodną”. Aerozol do e-papierosów, który użytkownicy wdychają, może zawierać szkodliwe substancje, w tym: 

 • acetaldehyd,  
 • formaldehyd,  
 • akroleinę,  
 • propanal,  
 • nikotynę,  
 • aceton,  
 • o-metyl-benzaldehyd,  
 • karcinogenne nitrozaminy.  

Użycie e-papierosa powoduje emisję pyłu zawieszonego (PM2.5)  
oraz najdrobniejszych cząstek (UFPs), których stężenie wzrasta w powietrzu otaczającym e-palacza. 

 

CO TO JEST JUUL? 

JUUL to forma e-papierosa – urządzenie do vapingu o systemie zamkniętym, które nie jest przeznaczone do napełniania. Inteligentny mechanizm podgrzewający w urządzeniach JUUL wytwarza aerozol. Został zaprojektowany tak, aby ograniczać spalanie. Akumulator urządzenia JUUL ładuje się przez stację dokującą USB. 

Wszystkie e-papierosy JUUL mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia. JUUL używa płynnych wkładów nikotynowych zwanych „podami”, które są dostępne w smakach atrakcyjnych dla młodzieży. 

 

PROBLEM UŻYWANIA E-PAPIEROSÓW  

W Polsce papierosy istnieją już od 13 lat, jednak ich prawdziwa ekspansja na naszym rynku nastąpiła w latach 2008-2009.W tym okresie powstało najwięcej firm handlującymi tymi produktami, a za tym nastąpił lawinowy wzrost liczby użytkowników papierosów elektronicznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, iż właśnie w latach 2008-2012 w krajach Ameryki Płn., UE i Korei Płd. co najmniej dwukrotnie zwiększyła się liczba osób dorosłych używających tych produktów.  

E-papierosy zyskały największą popularność wśród młodzieży. Przykładem  
są Stany Zjednoczone, w których w 2011 roku e-papierosów używało 1,4% gimnazjalistów i 2,7% uczniów szkół średnich, a już rok później e-papierosy paliło odpowiednio 4,7% i 10% uczniów tych szkół. Innym przykładem może być Wielka Brytania. W 2013 roku 7% młodych mieszkańców tego kraju w wieku  
11-18 lat zadeklarowało, iż przynajmniej raz w życiu korzystało z elektronicznych papierosów. W 2015 roku liczba ta wzrosła do 13%! 

Polska negatywnie wyróżnia się na tle innych państw. Odsetek użytkowników elektronicznych papierosów jest bardzo wysoki, szczególnie w grupie nastolatków i młodych dorosłych. Coraz więcej uczniów przychodzi do szkoły  
z elektronicznymi papierosami. Wielu z nich pali podczas przerw. Mimo, że szkoły wprowadzają regulaminy o zakazie używania e-papierosów, nie powoduje to spadku liczby użytkowników. Badania porównawcze przeprowadzone w 2011 roku i w 2014 roku wśród uczniów w wieku 15-19 lat wskazują, że liczba polskich nastolatków, którzy próbowali e-papierosa, wzrosła od 2011 roku sześciokrotnie. Nawet 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60% spróbowało ich co najmniej raz życiu. 

Ponad połowa badanych (54,8%) uważała, że e-papierosy są dużo bezpieczniejsze niż zwykłe papierosy! Używanie e-papierosów jest traktowane przez młodzież jako mniej ryzykowne. Ponadto e-papierosy wyglądają atrakcyjnie, co osłabia negatywne przekonania na temat ich wpływu na zdrowie. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne.  

 

JAKIE JEST RYZYKO ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM E-PAPIEROSÓW? 

Istnieją dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych. 

 

Układ narządów 

Skutki zdrowotne wynikające z użycia  
e-papierosa 

Układ oddechowy 

- podrażnienie górnych i dolnych dróg oddechowych (Vardavas et al., 2012), 
- zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach (Scheffler et al., 2015; Grana et al., 2014). 

Układ immunologiczny 

- indukcja stanu zapalnego w drogach oddechowych (Scott et al., 2018), 
- zmniejszenie wydajności układu odpornościowego (Sussan et al., 2015), 
- zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc (Miyashita et al., 2018). 

Ośrodkowy  
układ nerwowy 

- zmiany behawioralne (Grana et al., 2014), 
- upośledzenie pamięci (modele zwierzęce) (Farsalinos et al., 2014), 
- skurcze mięśni i drżenie mięśni (Farsalinos et al., 2014). 

Pozostałe układy 

- podrażnienie oczu (Grana et al., 2014), 
- kontaktowe zapalenie skóry i oparzenia (Hess et al., 2017), 
- nudności i wymioty (Hess et al., 2017), 
- podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej (Jensen et al., 2015). 

Co więcej, badania naukowe opublikowane w 2019 r. (Caporale et al., 2019) pokazują, że nawet beznikotynowe e-papierosy mogą być szkodliwe dla zdrowia, uszkadzając śródbłonek naczyń krwionośnych. 

Najnowsze doniesienia medialne (z 23 sierpnia 2019 r.) donoszą o pierwszej śmierci dorosłego pacjenta związanej z ciężką chorobą układu oddechowego. Zgon jest wiązany z użyciem e-papierosów. Amerykańskie szpitale głośno mówią o coraz większej liczbie bardzo młodych osób palących e-papierosy, które trafiają do szpitali z problemami oddechowymi. Jedynym czynnikiem wspólnym w tych przypadkach jest używanie e-liquidów. 

 

CO ZROBIĆ, ABY UCHRONIĆ DZIECI PRZED UŻYWANIEM  
E-PAPIEROSÓW? 

 • Daj dobry przykład. Jeśli palisz, nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia. 
 • Porozmawiaj ze swoim dzieckiem lub nastolatkiem o tym, dlaczego e-papierosy są dla nich szkodliwe. Nigdy nie jest za późno na pierwszy krok. 
 • Poinformuj dziecko, jaki jest twój stosunek do wszystkich wyrobów tytoniowych. Wyraź zdecydowany sprzeciw dla stosowania takich produktów. Uzasadniaj, dlaczego nie są one bezpieczne. 
 • Porozmawiaj z nauczycielami na temat egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu. 

  

 

 

 

 Drodzy Rodzice Maluszków!

  

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, iż Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi przygotował jednolity program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2019/2020.

Informacja o szczegółach oferty i sposobie przystąpienia do ubezpieczenia znajduje się na stronie www.kolorowennw.pl