Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Opłaty PM 128 

Przepisy prawne regulujące wysokość opłat za świadczenia przedszkola: 

Uchwała Nr V/163/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź 

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu obowiązujące od 1 września 2020 r. 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu: 

Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola wykraczających poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustala się opłatę w wysokości 1 zł. 

Godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki: 8:00 – 13:00. 

Opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.  

Warunki zwalniania rodziców (prawnych opiekunów) dzieci do lat 6 określa „Regulamin częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego”.  

Z opłaty tej zwolnieni są posiadacze Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych. 

Opłata za wyżywienie (stawka dzienna): 

  • 3 posiłki – 8 zł 
  • 2 posiłki – 6 zł 
  • 1 posiłek - 4 zł 

Opłatę miesięczną stanowi iloczyn stawki dziennej oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.  

Opłaty za świadczenia przedszkola pobierane są z dołu, wydawanie informacji o płatnościach do 5 każdego miesiąca. Natomiast do dnia 15 każdego miesiąca należy dokonać płatności przelewem. Płatność przelewem na konto:  97 1560 0013 2028 0307 7379 0004. 

Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczanych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie następuje na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.