Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas / Про нас

O nas

Informacje ogólne

Przedszkole Miejskie numer 128, znajduje się w Łodzi przy ulicy Harcerzy Zatorowców 2, kod pocztowy 91-144, telefon 42 655 77 93, kontakt@pm128.elodz.edu.pl

Przedszkole czynne w godzinach 6:00 - 17:00. Uczęszczają do niego dzieci od 3 do 6 lat.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe i Ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz Statucie Przedszkola.

Dyrektorem Przedszkola jest Pani Beata Skwarnecka. Kompetencje dyrektora określa Statut Przedszkola.

Organami przedszkola są:

 • Dyrektor Przedszkola
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców

Kompetencje wymienionych organów określa Statut Przedszkola.

Dwukondygnacyjny budynek otacza dębowy ogród, który zapewnia dzieciom wspaniałe miejsce do zabawy przez cały rok, a także jest miejscem spotkań i zabaw integracyjnych.

Przedszkole posiada nowoczesną kuchnię w której przyrządzane są zdrowe i smaczne posiłki dla dzieci.

Przedszkole posiada 5 sal do zajęć. Sale są przystosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Do dyspozycji przedszkolaków są również dwie sale do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zabaw i zajęć ruchowych.

Przedszkolaki uczestniczą w różnych zajęciach dodatkowych:

 • Zajęcia terapii logopedycznej
 • Zajęcia terapii pedagogicznej
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • Zajęcia ruchowe przy muzyce
 • Zajęcia sportowe

Przedszkole realizuje ogólnopolskie programy edukacyjne oraz stosuje różnorodne metody edukacyjne. Celem Przedszkola Miejskiego numer 128 jest poprawa jakości edukacji włączającej rozumianej jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich dzieci.

 

 

Про нас

Загальна інформація

Міський дитячий садок № 128 знаходиться в Лодзі за адресою: Harcerzy Zatorowców 2, поштовий індекс 91-144, номер телефону 42 655 77 93, kontakt@pm128.elodz.edu.pl

Дитячий садок працює з 6:00 до 17:00. Його відвідують діти від 3 до 6 років.

Дитячий садок виконує цілі та завдання, визначені Законом про освіту та Законом про систему освіти, а також підзаконними актами до цих актів та Статутом дошкільного закладу.

Директором дитячого садка є пані Беата Скварнецька. Повноваження завідувача визначені Положенням про дошкільний заклад.

Органами управління дитячого садка є:

 • Завідувач дитячого садка
 • Педагогічна рада
 • Консультувати батьків

Повноваження зазначених органів визначено Статутом дошкільного закладу.

Двоповерхова будівля оточена дубовим садом, який забезпечує дітям чудове місце для ігор цілий рік, а також є місцем для зустрічей та командних ігор.

У дитячому садку є сучасна кухня, де готують корисні та смачні страви для дітей.

Дитячий садок має 5 класних кімнат. Кімнати адаптовані до потреб розвитку дітей. Також є дві кімнати психолого-педагогічної допомоги, ігор та фізкультури дошкільнят.

Дошкільнята беруть участь у різноманітних позакласних заходах:

 • Логопедичні заняття
 • Заняття з педагогічної терапії
 • Заняття з психологом
 • Заняття з дефектологом
 • Рухові заняття з музикою
 • Спорт

Дитячий садок виконує загальнодержавні освітні програми та використовує різноманітні методи навчання. Метою муніципального дитячого садка № 128 є підвищення якості інклюзивної освіти, яка розуміється як якісна освіта для всіх дітей.